Co wiadomo w sprawie zmian w prawie o żywieniu w szkołach? Wiemy, że nic nie wiemy.

0
1099

Sharing is caring!

O to jak wygląda proces zmian w prawie o żywieniu w szkołach zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia? Milena Kruszewska, rzecznik prasowy MZ poinformowała, że „Ministerstwo Zdrowia (Główny Inspektorat Sanitarny) pracuje nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2015 poz. 1256). Projekt  po uzgodnieniach wewnątrzresortowych i zaakceptowaniu przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia zostanie skierowany do uzgodnień zewnątrzresortowych. Następnie projekt rozporządzenia, równolegle z przesłaniem do konsultacji publicznych, zostanie opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji i w ten sposób stanie się powszechnie dostępny.”

Niewiele więcej pewności odnośnie terminu wprowadzenia daty zmian w prawie wnoszą wypowiedzi Piotra Warczyńskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, zawarte w artykule opublikowany przez Redakcję DlaHandlu.pl w artykule „MZ rozważa wprowadzenie zmiany w ustawie dotyczącej sklepików szkolnych

BRAK KOMENTARZY