Nestle – nieetyczna reklama

0
727

Sharing is caring!

Reklama "Bez sosu nie jem" nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zgodnie z dobrymi obyczajamiKomisja Etyki Reklamy orzekła, że „reklama promuje niewłaściwe wzorce zachowań dzieci, które w agresywny, lekceważący sposób odnoszą się do rodziców/opiekunów, czym wywierają presję na rodzicach/opiekunach w kwestiach nawyków żywieniowych. Tym samym przedmiotowa reklama bazując na negatywnych emocjach promuje nieodpowiednie relacje pomiędzy dziećmi i ich rodzicami/opiekunami”. Chodzi o reklamę „Bez sosu nie jem” marki Winiary, należącej do Nestle. Zobacz reklamę

W skardze na reklamę podkreślono między innymi, że treść reklamy narusza minimum trzy artykuły kodeksu etyki reklamy” :

·       Art. 24 – reklama nakłanianie dzieci do niezdrowego jedzenia tj nadużywania kalorycznego sosu: „zrobiła obiad bez sosu”, „żartujesz ja tam bez sosu nie jem!”, „sucha kasza, suchy groch nie ma sosu będzie foch”

·       Art. 25 – reklama zagraża zdrowiu i moralnemu rozwojowi dzieci poprzez to, że promuje niezdrowe żywienie. Dzieci z racji wieku nie potrafią rozróżnić produktów zdrowych  od tych, które „przyczyniają się do otyłości”. Ponadto reklama promuje u dzieci zachowania, które w domu mogą wywołać konflikt w relacji z Rodzicami: „jeszcze raz dostanę jedzenie bez sosu to wyjdę z siebie”, „nie ma sosu będzie foch”

·       Art. 29 – reklama poucza dzieci, jak mają nakłonić dorosłych do zakupu sosu. W tej swoistej instrukcji używany jest szantaż. Dzieci oznajmiają, że „bez sosu nie jem”, a także wygłaszane są przez dzieci szydzące opinie: „zrobiła obiad bez sosu – żartujesz””.

Reklama „Bez sosu nie jem” są/były automatycznie emitowane YouTube w w video kierowanych do dzieci.

„Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy i uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający stwierdził, że reklama promuje niewłaściwe wzorce zachowań dzieci, które w agresywny, lekceważący sposób odnoszą się do rodziców/opiekunów, czym wywierają presję na rodzicach/opiekunach w kwestiach nawyków żywieniowych. Tym samym przedmiotowa reklama bazując na negatywnych emocjach promuje nieodpowiednie relacje pomiędzy dziećmi i ich rodzicami/opiekunami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały”.

Link do formularza Skargi konsumenckiej do Komisji Etyki Reklamy

Źródło: www.radareklamy.pl

BRAK KOMENTARZY