Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia, regulujące żywienie w szkołach i produkty szkolnych sklepików.

2
2975

Sharing is caring!

Od września 2016 w szkołach ma być smacznie i zdrowo. Od września 2016 na stołówkach szkolnych ma być łatwiej gotować posiłki dla uczniów. Od września 2016 ma być więcej produktów na półkach szkolnych sklepików. Wymagania dla szkolnych stołówek określa jedno zdanie projektu rozporządzenia. Bardziej szczegółowo określone są wymagania dla prowadzących sklepiki szkolne.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach przejdzie do historii 1 września 2016. Będzie trzymiesięczny okres przejściowy.
Czy nowe rozporządzenie poprawi jakość żywienia w szkołach? Napisz jak oceniasz projekt na e-mail: redakcja@slowfood.edu.pl
Projekt nowego rozporządzenia w załączeniu:
Nowe rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup produktow z 8 kwietnia 2016 str 1

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach – projekt, 8 kwietnia 2016 (pdf – wersja do druku strona 1)

Nowe rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup produktow z 8 kwietnia 2016 str 2

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach – projekt, 8 kwietnia 2016 (pdf – wersja do druku strona 2)

Nowe rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup produktow z 8 kwietnia 2016 str 3

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach – projekt, 8 kwietnia 2016 (pdf – wersja do druku strona 3)

 

 

 

2 KOMENTARZE

  1. Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowe rozporządzenie w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty ,przedstawiona propozycja nowego rozporządzenia wcale nie zmieni problemu z jego stosowaniem , bo nikt nie analizuje w Ministerstwie uwag ,które wysyłamy własnie do tego resoru, wskazując błędy i luki w prawie / nie likwiduje się zamawiania pizzy, frytek , ciast na teren szkoły na telefon/ rozporządzenie na to pozwala, a to przecież jednostka systemu oświaty/ szkoła/ ma dbać o otyłość dzieci, a nie sklepik szkolny. A to właśnie na właścicielach sklepików spoczywa cały ciężar przestrzegania tego rozporządzenia, a to chyba nie o to chodzi. Trochę więcej wyobrażni !