Będzie nowe rozporządzenie o żywieniu na szkolnych stołówkach i sklepikach szkolnych

1
4308

Sharing is caring!

W Sejmie w środę, 30 marca 2016 odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, które ma zastąpić powszechnie krytykowane rozporządzenie z sierpnia 2015 roku.

Spotkanie zorganizował Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Posiedzenie prowadził przewodniczący Zespołu poseł Adam Abramowicz (PiS). Główne założenia projektu przedstawiła przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia (MZ).

Szkolne kuchnie od 1 września 2016 mają pracować według zasad prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży wynikających z norm żywienia, czyli kryteriów określonych w 2012 roku przez Instytut Żywności i Żywienia. Według przedstawicielki MZ obecne pochodzą z 2012 roku, ale Instytut już pracuje nad nowymi.
Ponieważ na sali nie było osób zawodowo związanych z przygotowywaniem szkolnych posiłków w szkołach, to ta informacja została po prostu przyjęta do wiadomości.

Projekt rozporządzenia szerzej omawia zagadnienia związane ze sklepikami szkolnymi. Projekt w tym zakresie był wnikliwie dyskutowany. Szczególnie dlatego, że na sali byli obecni ajenci sklepików szkolnych i osoby związane z automatami vendingowymi. Te osoby zadawały szczegółowe pytania i starały się dookreślić znaczenie zapisów projektu. Ustalenia z dyskusji mają zostać uwzględnione z projekcie rozporządzenia. Generalnie z żywności dedykowanej uczniom ma być wyeliminowany syrop glukozowo-fruktozowy i olej palmowy. W szkolnych sklepikach nie wolno będzie sprzedawać pieczywa z marketów z głębokiego mrożenia. Uzgodniono, że koniecznie trzeba znieść limit na pojemności opakowań na picie.

W dyskusji spierano się, czy dopuścić do sprzedaży w szkolnych sklepikach gumy do żucia bez cukru, mimo, że są w nich obecne sztuczne barwniki. Rozważano czy można sprzedawać uczniom jogurty z wyższą zawartością cukru, ale za to pozbawione syropu glukozowo-fruktozowego. Które postulaty i ustalenia znajdą się w projekcie dowiemy się po opublikowaniu projektu rozporządzenia.

Według przedstawionego na spotkaniu projektu rozporządzenie ma wejść w życie z początkiem nowego roku szkolnego, czyli 1 września 2016. Przed projektem jeszcze konsultacje społeczne, w których głos będą mogły zabrać środowiska nieobecne na spotkaniu w Sejmie.

Czy znajdą się osoby, instytucje, organizacje chętne do zabrania w dyskusji na temat „Projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach”?

Przy konsultacjach społecznych w 2015 roku MZ posłużył się listą instytucji, na której niewiele było podmiotów, mających cokolwiek wspólnego z żywieniem uczniów, produkcją żywności wysokiej jakości. Żeby tym razem było inaczej musimy zaktualizować listę o zainteresowanych dobrym żywieniem dzieci i młodzieży. Stwórzmy listę ekspertów i instytucji, które powinny się wypowiedzieć na temat nowego projektu rozporządzenia. Jest jeszcze na to czas. Propozycje przesyłamy na adres e-mail redakcja slowfood.edu.pl

 

 

 

 

1 KOMENTARZ