O powrocie bartnictwa do polskich lasów, o różnicy pomiędzy miodem pszczół leśnych i tych z ula.

0
131
bartnictwo
Wybieranie barci u Kurpiów (1870) Rysunek przedstawiający bartnika na Kurpiach autorstwa Józefa Łapczyńskiego; "Tygodnik Ilustrowany" 1870, nr 134, 23 lipca 1870

Sharing is caring!

Polskę kiedyś określano krainą mlekiem i miodem płynącym. Nasz kraj słynął z różnych rodzajów miodów. W tym z miodów z lasów. Bartnictwo zaginęło w pomrokach politycznych i gospodarczych burzliwych dziejów, ale są próby odtworzenia bartnictwa.

Polecamy artykuł opublikowany przez www.teraz-srodowisko.pl, z którego dowiemy się, że naszym bartnikom pomagają bartnicy uralscy z parku narodowego Szulgan Tasz z terenu Republiki Baszkortostan w Rosji. Dowiemy się ile miodu można zebrać z barci. Też o tym jaka jest różnica pomiędzy miodami pszczół leśnych i tych z ula.

BRAK KOMENTARZY