Od 1.09.2016 normy żywienia Instytutu Żywności i Żywienia prawem na szkolnej kuchni

0
3685

Sharing is caring!

Szkolne kuchnie od 1 września 2016 mają pracować według norm żywienia opracowanych w 2012 roku przez Instytut Żywności i Żywienia. Normy żywienia są opublikowane na stronie www.izz.waw.pl/pl/normy-zwienia, a ich wersja z 2012 roku w pliku .pdf dostępna jest pod linkiem

Kto jest odpowiedzialny za żywienie uczniów, a nie znał tych norm, to może się zacząć przygotowywać. Do września 2016 jest czas. Kto zna może sobie przypomnieć. Warto. To będzie obowiązujące prawo.

Rady Rodziców, czy Rodzice zainteresowani jakością żywienia w szkołach mogą zacząć sprawdzać, czy w placówkach oświatowych, gdzie chodzą ich dzieci uczniowie już są karmieni według norm określonych przez IZZ, mogą zacząć sprawdzać, czy szkoła zdąży się przygotować.

BRAK KOMENTARZY