Nie będziemy publikować informacji o akcji UNILEVER skierowanej do szkół. Oceniamy ją negatywnie.

0
221

Sharing is caring!

Od początku 2017 roku UNILEVER prowadzi akcje marketingową skierowaną do szkół. Oceniamy te działania negatywnie. Dlaczego? Podzielamy pogląd, że szkoła powinna być wolna od działań reklamowych innych, niż że te skierowane na edukacje żywieniową opartą o zasady rolnictwa tradycyjnego. A żywienie uczniów powinno się odbywać z poszanowaniem i naturalnych produktów i receptur, w zgodzie z duchem slow food. I takie cele będziemy propagować. I takich zmian w prawie oczekujemy.

Ponieważ akcja UNILEVER jest zgodna z wytyczonymi celami nie będziemy o niej informować, ani o jej przebiegu. Firmie Unilever podziękowaliśmy za przysłanie informacji o ich działaniach. W tym samy mejlu zapytaliśmy, „czy przy produkcji Delma wykorzystywany  jest olej palmowy?”

Oto odpowiedź, którą otrzymaliśmy:

„Warszawa, 31.01.2017r.

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych konsumentów są dla nas kluczowe. Unilever dostarcza konsumentom produkty żywnościowe, które spełniają najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa i jakości. Gwarantujemy, że wszystkie surowce używane do produkcji naszych produktów, w tym margaryny Delma, są bezpieczne oraz stosowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Dotyczy to również oleju palmowego, który jest środkiem spożywczym legalnie znajdującym się w obrocie.

Jesteśmy świadomi pewnych obaw wysuwanych przez instytucje związane z żywnością na temat potencjalnego powstawania związków chemicznych takich jakich estry 3-MCPD podczas rafinacji olejów roślinnych, w tym oleju palmowego. Do tej pory jednak instytucje te nie wysunęły żadnych rekomendacji dotyczących potencjalnych zmian zwyczajów żywieniowych konsumentów czy też zakazu stosowaniu oleju palmowego. Należy podkreślić, że związki takie jak estry 3-MCPD mogą powstawać podczas procesu rafinacji olejów, a nie podczas procesu produkcji margaryny.

Pozdrawiam,
Natalia Szulc
kierownik ds. komunikacji Unilever”

Na tym tematu nie można zamknąć, gdyż do udziału w programie Unilevera zgłaszają się szkoły. Będziemy pytać dyrektorów:

  • Dlaczego głosili szkołę do programu?
  • Czy poinformowali Rodziców o zgłoszeniu szkoły do udziału w programie Unilevera?

Chcesz podzielić się swoim zdaniem w powyższej sprawie? Napisz na: redakcja@slowfood.edu.pl

Bardzo dziękujemy Zdrowe Żywienie Małych Wrocławian (www.aktywni-rodzice.pl / Facebook.com/ZdroweZywienieMalychWroclawian za przypomnienie poprzedniej akcji UNILEVER w szkołach: http://dzieci.pl/kat,1033939,title,Zdrowie-z-proszku-czyli-nauka-zywienia-dzieci-wg-Sanepidu-i-Unilever,wid,16637533,wiadomosc.html?smgputicaid=61899a

BRAK KOMENTARZY