Ogólnopolskie badanie wiedzy żywieniowej rodziców oraz poziomu edukacji żywieniowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

0
295

Sharing is caring!

Szanowni Państwo,

jesteśmy studentkami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Dietetyka. Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej Ankiety Internetowej, która ma na celu: „Ogólnopolskie badanie wiedzy żywieniowej rodziców oraz poziomu edukacji żywieniowej rodziców i dzieci w wieku wczesnoszkolnym (uczęszczających do Szkoły Podstawowej)” i posłuży do przeprowadzenia badania naukowego.

Ankieta jest anonimowa. Proszę kliknąć kwadrat lub kółko przy wybranej odpowiedzi lub wpisać informacje w wykropkowanym polu. W każdym pytaniu należy zaznaczyć jedną odpowiedź, chyba że istnieje możliwość wielokrotnego wyboru, co zostało wyraźnie zasugerowane przy danym pytaniu.
Będziemy wdzięczne za udzielenie szczerych odpowiedzi.

Dziękujemy.
Iwona Zieleń-Zynek, Joanna Kowalska

Link do ankiety: Ogólnopolskie badanie wiedzy żywieniowej rodziców oraz poziomu edukacji żywieniowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

BRAK KOMENTARZY