Program wspierania lokalnej żywności w zamówieniach publicznych, czyli jak kanadyjskiego Vancouver walczy z ociepleniem klimatu.

0
67

Sharing is caring!

Vancouver to największe miasto kanadyjskiej Kolumbii Brytyjskiej. Miasto ma własny program walki ze zmianami klimatu. W celu ochrony środowiska zaplanowano dziłania na rzecz zmniejszenia ilości gazów cieplarnianych związanych z transportem żywności. W tym celu instytucje publiczne poprzez zamówienia publiczne mają wspierać lokalnych producentów żywności.

Więcej na www.instytutzzp.pl

I u samego źródła: www.vancouver.ca/Greenest City 2020 action plan 2015-2020

BRAK KOMENTARZY