Poszukiwani autorzy modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach branży gastronomicznej i przemysłu spożywczego

0
84

Sharing is caring!

Poszukiwani autorzy i redaktorzy gotowi do wzięcia udziału w projekcie modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnych branży gastronomicznej i przemysłu spożywczego. Projekt jest finansowany z funduszy unijnych.
1) Rekrutacja do zawodów:
– cukiernik
– piekarz
jest dostępna pod tym adresem
Dokumenty są dostępne w części Cukiernictwo i piekarnictwo
Termin składania do 03.05.2017.
2) Rekrutacja do zawodów:
– operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
– przetwórca ryb
– technik przetwórstwa mleczarskiego
– technik technologii żywności
– wędliniarz
jest dostępna pod tym adresem
Dokumenty są dostępne w części 73/ORE/US/2017 Autorzy i redaktorzy – grupa Przemysł spożywczy
Termin składania do 08.05.2017.
3) Rekrutacja do zawodów:
– kelner
– kucharz
– technik żywienia i usług gastronomicznych
jest dostępna pod tym adresem
Dokumenty są dostępne w części 78/ORE/US/2017 Autorzy i redaktorzy – grupa Gastronomia
Termin składania do 08.05.2017.

BRAK KOMENTARZY