Przerwa obiadowa w szkole trwa 10, 15, 30 min. A ile czasu potrzeba na zdrowy posiłek w szkole? Dlaczego jest tak źle?

0
950

Sharing is caring!

dzieci obiad w szkole czasKolejna Rada Rodziców zawiadomiła redakcję, że dyrekcja szkoły wbrew woli Rodziców skróciła przerwę obiadową. Przerwa obiadowa po naciskach Rady Rodziców została najpierw wydłużona do 20 minut, po czym znów została skrócona do kwadransa. Wielu Rodziców ma wiedzę, że jedzenie w pośpiechu jest szkodliwe dla zdrowia dzieci i młodzieży, ale i dorosłych. Rodzice troszczący się o zdrowie swoich potomków czasem mają szczęście i trafiają na światłych dyrektorów i nauczycieli. Czasem jednak trafiają na „intelektualny beton”. Co wtedy? W obecnej sytuacji prawnej niewiele mogą. Przypomnijmy obecny stan prawny, ale najpierw wysłuchajmy eksperta. Prof. Ewa Maria Rembiałkowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, o tym jak negatywne skutki niesie spożywanie posiłków w pośpiechu. Nagranie z wiosny 2015.

Skutki szkolnego fast food

Jakie skutki niesie organizacja dnia w szkole bez wystarczającej troski o czas potrzebny na prawidłowe odżywianie uczniów?

Konieczność jedzenia w pośpiechu może przyczyniać się do zaburzeń gospodarki hormonalnej organizmu (głównie hormonów regulujących odczucia głodu i sytości). Udowodniono m. in., że osoby jedzące posiłki szybko czują się po nich mniej syte i częściej tyją w porównaniu z osobami jedzącymi wolno. Po zjedzeniu przez dziecko obfitego posiłku, jakim jest obiad, jego organizm jest skupiony na trawieniu. To sprawia, że nauka bezpośrednio po zjedzeniu obiadu będzie mniej efektywna – podkreśla profesor Edyta Suliga, dr habilitowany nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Źródło: Żywieniowe czynniki ryzyka otyłości dzieci i młodzieży; Narodowe Centrum Badania Kondycji Fizycznej)

Zapytaliśmy MEN o przepisy prawa ?

Kto odpowiada za regulację organizacji obiadów w szkole? Jasno i wyraźnie mówią to przepisy prawa. O długości przerw decyduje dyrektor szkoły. Dla przypomnienia informacja od Rzecznika Biura Prasowego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tam, gdzie dyrektor nie widzi problemu może te argumenty się przydadzą. W końcu przemawia władza nadrzędna. Ale piszącemu te słowa nie udało się przekonać dyrekcji, że uczniowie też potrzebują czasu na zjedzenie obiadu w szkole. Dlatego przez cały rok szkolny po otwarciu drzwi dzieciaki wołają „Głodny jestem”, bo połknęli drugie danie, a zupy nawet nie powąchali. Fantastycznie smaczne potrawy przygotowane przez zespół szkolnej kuchni marnuje się. I tak co dzień. Ale może inni będą mieli więcej szczęścia w negocjacjach z dyrekcją. Przy czym oddajemy cesarzowi co cesarskie, bo przecież są szkoły, gdzie to dyrektorzy szkół walczą z rodzicami, którzy narzekają, że na obiad nie ma pizzy, nie ma hamburgerów, nie ma słodzony napojów… A co mówią przepisy prawa?

Slowfood.edu.pl – Czy są wyznaczone normy czasu na zjedzenie obiadu przez dziecko w szkole i w przedszkolu?

Justyna Sadlak, Rzecznik Prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej – Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej, w tym czas wydawania posiłków, a także czas przeznaczony na zjedzenie posiłku, określa statut szkoły lub jego załącznik w postaci regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej.

Slowfood.edu.pl – Czy prawo reguluje ilość miejsc na stołówce szkolnej w stosunku do ilości dzieci, które jedzą w szkole obiady? Czy prawo określa czas przerwy międzylekcyjnej przeznaczonej na zjedzenie obiadu w szkole?

Justyna Sadlak, Rzecznik Prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej – Dyrektor kieruje działalnością szkoły lub placówki, sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, w tym ma wpływ na jakość przygotowywanych posiłków.

Czyli póki, co dyrektor szkoły mopanem na zagrodzie

Dyrektor szkoły może określić np. szczegółowe wytyczne lub inny wewnętrzny dokument szkoły dotyczący organizacji pracy stołówki, w tym czas przerwy międzylekcyjnej przeznaczonej na zjedzenie obiadu w szkole, tzw. „przerwy obiadowej”, kolejności korzystania ze stołówki przez uczniów poszczególnych klas czy zasad zachowania bezpieczeństwa i higieny osób korzystających ze stołówki szkolnej. Jednak nie mają one szczegółowych uregulowań w prawie oświatowym.

Każda szkoła, czy przedszkole może mieć swój odrębny rozkład dnia.

 

A na koniec odpowiedzi, które dostaliśmy z ambasad krajów nam sąsiednich i trochę dalszych, które zapytaliśmy ile czasu trwa przerwa obiadowa w szkole:

BRAK KOMENTARZY