GRAPE: „System, który nie działa”, czyli raport o tym, że system dożywiania dzieci w szkołach jest nieudolny

Sharing is caring!

grapeGrupa naukowców z Group for Research in Applied Economics (www.GRAPE.org.pl) przeprowadziła badanie jak rozwiązywana jest kwestia niedożywienia w polskich szkołach. Naukowcy w ramach eksperymentu do 1200 szkół wysłali sygnał, że do danej placówki chodzi dziecko, które prawdopodobnie jest niedożywione i wymaga pomocy. Połowa z ankietowanych szkół w ogóle nie zareagowała. Dlaczego mimo wydawania rocznie z budżetu centralnego i samorządowego około 800 milionów złotych mamy problem niedożywienia.

Zapoznaj się z raportem, wnioskami, rekomendacjami i wskazówkami, wzorami dokumentów do szkoły, gminy, posła, senatora.. Jest co zrobić. GRAPE pokazuje jak! Patrz na GRAPE.uw.edu.pl/Dozywianie

Joanna Tyrowicz o systemie dożywiania, który nie działa

W Polskim Radiu o raporcie