Rozporządzenie Ministra Zdrowia: przepisy wykonawcze do Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw

Sharing is caring!

Dziennik Ustaw Rozporzadzenie Ministra ZdrowiaPo godzinie 17.00 w piątek, 28 sierpnia 2015 w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia do Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Tym samym zakończyła się procedura wprowadzania przepisów wykonawczych do ustawy znowelizowanej w 2014 roku. Publikujemy link do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Początek roku szkolnego dla osób odpowiedzialnych za organizację pracy szkolnych kuchni, stołówek i sklepików to czas praktycznego zastosowania nowych regulacji. Chcesz zabrać głos w dyskusji? Napisz, co Ci leży na sercu!